Forbrukernet.com
Chào Việt Nam
Previous
Next

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi

(Hiện có chương trình đào tạo và cung ứng các mô đun Phòng xét nghiệm đạt chuẩn GLP với thiết bị hiện đại của EUROIMMUN, Đức)

1. Dị ứng

2. Phát hiện kháng nguyên

3. Bệnh tự miễn dịch

4. Kỹ thuật miễn dịch Enzyme

5. Đặc điểm di truyền

6. Mô học và tế bào học

7. Miễn dịch huỳnh quang

8. Bệnh truyền nhiễm

9. Sinh học phân tử

10. Xét nghiệm miễn dịch phóng xạ

Lời hiệu:

Trước tiên, đừng gây tổn hại!

Những giá trị cốt lõi:
– Trước tiên, đừng gây tổn hại
– Mục đích nhân văn
– Nỗ lực chân thành
– Định hướng thông minh
– Thực hiện khéo léo

Sứ mệnh:
Khéo léo kết hợp để cùng phát triển bền vững với các sản phẩm
sinh học, y sinh và các bộ test cũng như thiết bị phòng thí nghiệm

Tầm nhìn:
Là men trong bột, trở thành đối tác tin cậy của khoa
học sức khỏe và y sinh hỗ trợ tạo ra giá trị đúng và phù hợp cho hệ
thống miễn dịch của con người

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

B2B CARE MANAGER

(Hanoi + Ho Chi Minh City/Vietnam)

Please see here