ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

 

Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y Tế (IVAC) Nha Trang
_A9_8159
Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) tại Nha Trang , ngày 15.08.2022
Symposium về Vaccine LubecaVax tại PHENIKAA ( Hà nội) với các nhà khoa học của 5 Trường Đại Học và Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam, ngày 16.08.2022

THƯ NGỎ CỦA GIÁO SƯ WINFRIED STÖCKER