VẮC -XIN RNA CHỐNG CORONA MANG NGỤY CƠ TẮC MẠCH MÁU Ở VÕNG MẠC

16 Tháng Năm, 2023

Phụ lục cho bài viết “LubecaVax”: Vắc xin   nhân  chống vi-rút corona từ Lübeck “LubecaVax”, phiên bản 2022-05-24

Tiêm phòng corona liên quan đến việc tăng nguy cơ tắc mạch máu ở võng mạc: Li, JX., Wang, YH., Bair, H. et al. Đánh giá nguy cơ tắc mạch máu võng mạc sau khi tiêm vắc xin COVID-19. vắc xin npj 8, 64 (2023). https://doi.org/10.1038/s41541-023-00661-7 . Bài báo này đã xuất hiện trên tạp chí “Nature” vào ngày 2 tháng 5 năm 2023. Kết luận: Nguy cơ tắc mạch võng mạc tăng rõ rệt trong 2 tuần đầu sau tiêm chủng và kéo dài trong 12 tuần. Ngoài ra, những người tiêm liều thứ nhất và thứ hai của BNT162b2 và mRNA-1273 đã tăng đáng kể nguy cơ tắc mạch máu võng mạc 2 năm sau khi tiêm vắc-xin.